Avslutter

  • Avslutter

    Avslutter

    Overflatebehandling er overflaten av substratmaterialet for å danne et lag med matrisen av de mekaniske, fysiske og kjemiske egenskapene til overflatelaget i prosessen.